Бу – кызыклы

Татар китабы тарихы

Татар китабы тарихы

Татар китабы күп дәверлек бай һәм кызыклы тарихи язмышка ия һәм Россия территориясендә нәшер ителә торган милли китаплар арасында югары дәрәҗә били. Гасырлар дәвамында ул милләтне саклап калуда һәм үстерүдә зур роль уйнаган рухи хәзинә булып кала бирә. Татарлар, төрки халыклар арасыннан беренчеләрдән булып, басма хәреф җыюны үзләштерәләр.
Татарстан сынлы сәнгате

Татарстан сынлы сәнгате

1920 еллар башында формалаша башлаган Татарстан сынлы сәнгате татар халкының Идел буе Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы мәдәниятләреннән салынган күп гасырлык традицияләргә нигезләнә. XVI гасыр уртасыннан рус сәнгати мәдәнияте үсеш ала, ул төбәктәге нәкыш, графика һәм сынчылык һөнәри мәктәпләрен оештыруда зур роль уйный. 1895 елда Казанда Татарстан профессиональ сынлы сәнгатенең нигезен тәшкил иткән сәнгать мәктәбе ачыла.
Татарстанда җир хартиясе

Татарстанда җир хартиясе

Җир Хартиясе – XXI гасырда гадел, тотрыклы һәм тыныч глобаль бергәлек төзүнең нигез принципларын үз эченә алган документ. Ул һәрбер кешедә яңа хис – үзара бәйлелек һәм барлык тереклек дөньясының үсеше өчен гомуми җаваплылык хисе тудыру максатына юнәлдерелгән. Анда тарихыбызның күчеш чорында глобаль гражданлык җәмгыяте төзү өчен ярдәмгә чакыру һәм өметләр чагылыш таба.