Бу – кызыклы

Татар китабы тарихы

Татар китабы тарихы

Татар китабы күп дәверлек бай һәм кызыклы тарихи язмышка ия һәм Россия территориясендә нәшер ителә торган милли китаплар арасында югары дәрәҗә били. Гасырлар дәвамында ул милләтне саклап калуда һәм үстерүдә зур роль уйнаган рухи хәзинә булып кала бирә. Татарлар, төрки халыклар арасыннан беренчеләрдән булып, басма хәреф җыюны үзләштерәләр.