Губерна шәһәре Казанның натурадан төшерелгән перспектив күренешләре, Василий Турин тарафыннан литографияләнгән һәм бастырылган, 1834 ел

– Казан: «Заман» нәшр., 2003.

1. Казан гимназиясе. 2. Император университеты. 3. Казан Алла анасы монастыре. 4. Казан сәүдә йорты. 5. Казан кирмәне күренеше. 6. Черек күл ягыннан шәһәр сырхауханәсе күренеше. 7. Успения Елантау монастыре. 8. Казандагы баш татар мәчете.