Арабская каллиграфия: связь времён и народов.

– Казань: Изд-во «Заман», 2010.
– 64 с.: ил. На рус., англ. и араб. яз.

Борынгы һәм һәрвакыт яңа гарәп язуы сәнгате төрле илләрнең рәссамнарын уникаль «Гарәп каллиграфиясе: чорлар һәм халыклар бәйләнеше» экспозициясен төзү максатыннан берләштерә, ул 2009–2010 елларда Казан Кремлендәге «Хәзинә» Милли сәнгать галереясында һәм Кувейтта үтә. Альбомга гарәп илләре рәссамнәренең классик каллиграфия үрнәкләре һәм Татарстанның сәнгати мирасы – традицион татар шәмаилләре, гарәп язуының гүзәллеге белән рухланган хәзерге татар рәссамнары иҗаты кертелде.