Фиринат Халиков. Живопись. Графика. Скульптура. Дизайн

– Казань: Заман, 2012.
– 208 с.: ил. На татар., рус. и англ. яз.

Альбом хәзерге татар сәнгатенең иң күренекле әһелләреннән берсе Фиринат Халиков иҗатына багышлана. Анда төрле жанрдагы әсәрләр – нәкыш, графика, сынчылык, бизәлеш үрнәкләре урын ала. Сәнгать белгечләре тарафыннан язылган мәкаләләрдә рәссамның тормышы һәм иҗат юлы яктыртыла, Татарстанның хәзерге сәнгать үсешендә тоткан урыны билгеләнә.