Руденко К.А. Железные наконечники стрел VIII–XV вв. из Волжской Булгарии. Исслед. и кат.

– Казань: Изд-во «Заман», 2003.
– 512 с.: ил. На рус. яз.

Хезмәт Идел-Кама урта гасыр археологиясенә кагылышлы иң кызыклы темаларның берсе – укларның тимердән ясалган очларын тикшерүгә багышлана; материалны туплау эзлеклелеген күзаллау һәм аны яңача өйрәнү мөмкинлеге бирә торган тикшеренү өлешен һәм таблицалар, рәсемнәр белән баетылган каталогны үз эченә ала. Иллюстрацияләнгән материалның күплегенә бәйле, каталогны белешмәлек һәм үзенә күрә энциклопедия рәвешендә кулланырга була.