Григорий Эйдинов. Живопись. Графика. Книга.

– Казань: Заман, 2012.
– 112 с.: ил. На рус. яз.

Каталогта Татарстанның әйдәп баручы рәссамнарыннан берсе – нәкышче, график, китап бизәүче, гамәли һәм китап графикасы остасы Григорий Львович Эйдинов иҗаты беренче тапкыр киң күләмдә яктыртыла. Басмага аның нәкыш һәм графика әсәрләренең иң әһәмиятлеләре, шулай ук рәссам тарафыннан бизәлгән китап иллюстрацияләре, эскизлары кертелде, Г.Л.Эйдиновның тормышы һәм иҗаты хакындагы материаллар урын алды.
Басма сәнгать белгечләренә, культурологларга, киң даирә укучыга тәкъдим ителә.