Как жили люди в Волжской Булгарии, или Путешествие в XII век

– Казань: Заман, 2013.
– 96 с., ил. На рус. яз.


Әлеге басмада Идел буе Болгар дәүләте, аның халкы, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, көнкүреше турында популяр формада сөйләп бирелә. Текст археологик, тарихи һәм этнографик материалларга нигезләнгән юл күрсәткеч рәвешендә язылган. Мәктәп яшендәге балалар һәм туган як тарихы белән кызыксынучыларга атала.