Татарстан: из века в век

– Казань : Изд-во «Заман» – Татар. кн. изд-во, 2013.
– 208 с. : ил. На рус. яз.


Күптөрле чыганакларга нигезләнгән китапта татар тарихының борынгы дәверләрдән алып безнең көнгә кадәр иң төп вакыйгалары тасвирлана. Басма иллюстрацияләргә бай. Татар халкының этносәяси һәм мәдәни тарихы белән кызыксынучыларга тәкъдим ителә.