Гасимов О.Р. Оружие в собрании Национального музея Республики Татарстан.

– Казан: «Заман» нәшрияты, 2003.
– 160 б.: рәс. Рус инглиз телләрендә

Альбомда Татарстан Республикасы Милли музееның корал тупланмасыннан тарихи, сәнгати яки техник яктан иң зур кызыксыну уятырлык экспонатлар урын ала. Корал үсешенең гомуми тарихы күздән кичерелә, салкын һәм утлы корал, шулай ук Европа һәм Азиянең төрле илләрендә эшләнгән башка кораллану предметларының фотосурәтләре китерелә.