Все музеи Казани. Справочник-путеводитель.

– Казань: Изд-во «Заман», 2003.
– 256 с.; ил. На рус. яз.

Китап – Казанның төрле юнәлешле музейларының иң әһәмиятлеләре хакында тирән мәгълүмат бирә торган беренче тулы белешмәлек. Шәһәрнең музей мирасы гаять бай, ул күп гасырлык табигать һәм мәдәният ядкярләрен, сәнгать әсәрләрен һәм шәһәр халкының көнкүреш предметларын, шулай ук Җирнең бөтен кыйтгаларыннан җыелган тупланмаларны үз эченә ала.