Хартия Земли в Татарстане.

– Казань: Изд-во «Заман», 2005.
– 192 с.: ил. На рус. и англ. яз.

Альбом Татарстан Республикасы җирлегендә Җир Хартиясе (XXI гасырда гадел, тотрыклы һәм тыныч глобаль бергәлек төзүнең нигез принципларын үз эченә алган документ) принципларын тормышка ашыру мәсьәләренә багышлана, һәм ул Россиядә бердәнбер.