Татарстан АССР: Оешу тарихы (1917 – 1920 еллар).

– Казан: "Заман" нәшрияты, 2017.
– 208 б.: рәс. Рус, татар, инглиз телләрендә.

Әлеге басма татар иҗтимагый-сәяси хәрәкәтенең төп үсеш баскычларын яктырта һәм 1917 – 1920 елларда Татарстан АССР барлыкка килүен фотосурәтләр һәм документлар аша күзаллау мөмкинлеге тудыра. Китап республикада яшәүче халыкларның тарихы һәм мәдәнияте белән кызыксынган киң даирә укучыга тәкъдим ителә.