Бизнес-каталог Республики Татарстан. Приглашение к сотрудничеству.

– Казань: Изд-во «Заман», 1997.
– 192 с.: ил. На рус. и англ. яз.

Бизнес-каталог Татарстан Республикасы хакында мәгълүмат бирә: аның ресурслары, сәнәгать мөмкинлекләре, иң эре предприятиеләре, банклары, акционерлык җәмгыятьләре һ.б. турында сөйли. Биредә шулай ук республикада фән, мәгариф, мәдәният үсеше хакында белешмә дә китерелә.