Сафиуллина Ф.С. Балалар өчен русча-татарча рәсемле сүзлек (мәктәпкәчә яшьтәге балалар оешмалары тәрбиячеләре һәм башлангыч сыйныфлар укытучылары өчен белешмә)

– Казан: «Заман» нәшр., 2006.
– 176 б.: рәс.

Бай рәсемле сүзлектә мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен тормышның төрле өлкәләреннән алынган сүзлек минимумы, сүзтезмәләр һәм кыска диалоглар тәкъдим ителә. Хезмәт мәктәпкәчә яшьтәге балалар оешмалары тәрбиячеләре, мәдәният хезмәткәрләре, шулай ук башлангыч сыйныфларда татар теле укытучылары өчен тәкъдим ителә.