Татарстан чишмәләре

– Казан: «Заман» нәшр., 2010.
– 192 б.: рәс. Татар һәм рус телләрендә.

Альбом – тормыш чыганагы булган, җаннарга – илһам, күңелләргә дәрт биргән, иртәсен-кичен, җәен-кышын буыннан буынга кешелек дөньясына хезмәт иткән чишмәләргә багышлана. Текстларда республика халкының ышанулары, риваятьләре һәм гореф-гадәтләре, исемнәре әлеге чыганаклар белән бәйле кешеләр турында сөйләнә.