Александр Туманов. Графика. Живопись. Каталог произведений из коллекции ГМИИ РТ и частных собраний. К 75-летию со дня рождения.

– Казань: Заман, 2011.
– 112 с.: ил. На рус. яз.

Каталогта 1970–1980 еллар Татарстан сынлы сәнгатенең әйдәп баручы осталарыннан берсе, Татарстан һәм Россиянең китап сәнгате һәм станок гравюрасы үсешенә зур өлеш керткән Александр Рамазанович Туманов (1936–1994) иҗаты беренче тапкыр киң күләмдә яктыртыла. Каталог рәссамның тормышы һәм иҗаты хакындагы белешмә материаллар белән тулыландырыла. Сәнгать белгечләренә, рәссамнарга, мәдәният әһелләренә, шулай ук сәнгать сөюче киң даирә укучыга тәкъдим ителә.